“…I FIMMINI UN CI STAVANU FERMI”. Ammuttamu. Amunì  
Pierfilippo e zu Caluzzu. Aspettando gli americani… spettacolo a Sant’Angelo Muxaro.